7up for Peace

Beitrag zur Friddensstrooss. Bauschelt, beim Kierfecht: « 7up for Peace », Skulptur aus Holz (Eech), Héicht 1,46 – 2,41 m, 2007